Unia

607 969 097 Pogotowie Ciepłownicze

25 759 58 35 Obsługa Klienta

Zgłoś nadużycie

Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim

Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim

W 2018 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ): Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Dnia 18 grudnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie inwestycji w ramach POIIŚ 2014-2020.

W rezultacie udzielenia zamówienia na realizację inwestycji na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” w trybie przetargu nieograniczonego w marcu 2019 r. wyłoniony został główny wykonawca- konsorcjum firm INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o. i Ferox Energy Systems Sp. z o.o.

Umowa na zadanie pod nazwą „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” została zawarta w kwietniu 2019 r. z firmą SAFAGE S.A.S.

9 maja 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW, udzielonej na warunkach rynkowych. Celem udzielenia pożyczki było uzupełnienie wkładu własnego Beneficjenta.

Budowa elektrociepłowni rozpoczęła się 14 czerwca 2019 r., obok istniejącej osiedlowej ciepłowni gazowej przy ul. 1 PLM Warszawa 1 w Mińsku Mazowieckim. 

System kogeneracyjny został zbudowany w oparciu o dwa agregaty prądotwórcze JMS 620 GS-N.L firmy Jenbacher, wyposażone w silniki spalinowe tłokowe, zasilane gazem ziemnym i sprzężone z generatorami synchronicznymi. Moc elektryczna jednego agregat prądotwórczego, przy 100% obciążeniu, wynosi 3,3 MWe, a moc cieplna jednostki to 3,35 MWt. Łączna suma mocy elektrycznej wynosi 6,6 MWe i cieplnej 6,7 MWt. Całkowita sprawność agregatów przewidywana jest na poziomie 87,3%.

Realizacja projektu „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” została zakończona w grudniu 2020 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Beneficjent został dopuszczony do systemu premii gwarantowanej.

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej i stopniowe eliminowanie węgla z produkcji energii, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w skojarzeniu w wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem sieciowym, co doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie nie mniej niż 35 053,40 ton równoważnika CO2/rok. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej szacuje się na ok. 113 724,00 GJ w skali roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 31.821.717.06 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 8.806.894,99 zł, co stanowi ok. 42% wartości wydatków kwalifikowalnych netto. Kwota pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 12.304.509,99 zł.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.